101
Werkgevers krijgen langer de tijd om te controleren of contracten voor onbepaalde tijd schriftelijk zijn vastgelegd. Als dat het geval is, betalen ze er namelijk een lagere WW-premie over. lees hele artikel