155
Boeren hebben nu al drie jaar achtereen te maken met droogte, maar beregenen gaat niet zomaar. Grondwater is niet onuitputtelijke en in de kustprovincies dreigt sterke verzilting. De hele wereld kijkt naar de waterinnovatie in Zeeland. lees hele artikel