154
De smartphone die u na een paar jaar gebruik achteloos in een la laat verdwijnen, komt onder nogal problematische omstandigheden tot stand. Kan dat niet eerlijker? lees hele artikel