199
Uitbaters van Domino’s Pizzarestaurants zijn verwikkeld in een escalerende strijd met het moederbedrijf, Domino’s Pizza Nederland, dat zij beschuldigen van machtsmisbruik. Woensdag staan 69 van de 80 franchisenemers, ondernemers die voor eigen kosten en gewin een of meerdere Domino’s Pizzarestaurants uitbaten, tegenover hun broodheer voor de rechter. lees hele artikel