162
De? ?Amsterdamse? ?beurs ?is ?donderdag ?met? ?verlies ?gesloten, waarbij vooral het koersverlies van Royal Dutch Shell flink woog op de koersvorming.  De? ?AEX? ?index? ?daalde ?0,4 ?procent? ?tot? ?812,23 ?punten,? ?terwijl? ?de? ?AMX? ?een? ?verlies ?van? ?1,8 ?procent? ?liet? ?optekenen? ?en? ?voor? ?de? ?AScX? ?een? ?min ?resteerde? ?van? ?0,6 ?procent.? ? ?Het zwaartepunt van de handelsdag lag donderdag bij het rentebesluit van de ECB. De centrale bank handhaafde zijn monetaire beleid. De belangrijkste beleidsrente bleef zoals verwacht staan op 0,00 procent. Ook de opkoopprogramma's veranderden nog niet. Het standaard Asset Purchase Programme bleef staan op 20 miljard euro per maand. lees hele artikel