126
AMSTERDAM (AFN) - Financieel activist Pieter Lakeman heeft in een kort geding tegen ABN AMRO in het langslepende renteswapdossier aan het kortste eind getrokken. De door hem gevraagde voorzieningen zijn afgewezen omdat er volgens de rechter in Amsterdam geen sprake was van een spoedeisend belang. Zelf zegt Lakeman toch belangrijke informatie van de bank te hebben gekregen. En daar zou het hem in de zaak onder meer om te doen zijn geweest. lees hele artikel