155
De kosten die de overheid in rekening brengt voor het uitstoten van CO2 zijn ongelijk verdeeld over de samenleving. Zo betalen kleine bedrijven en burgers relatief veel, terwijl de zware industrie veel minder kwijt is aan het veroorzaken van klimaatschade en zijn landbouw, zeescheepvaart en luchtvaart goeddeels vrijgesteld, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport dat vandaag verschenen is. lees hele artikel