170
Is er wel een afruil tussen economie en natuur als het om varkensboeren gaat? Deze afruil is het ‘frame’, het venster, waardoor we dezer dagen naar de stikstofdiscussie kijken. Enerzijds: het belang van de natuur en natuurgebieden (gebaat bij weinig stikstof). Tegenover: de economie (in enge zin) die zich aan stikstof niets gelegen wil laten liggen. lees hele artikel