161
Als ondernemer overhandig ik veel gegevens aan de overheid en Belastingdienst. Nu komt er ook het UBO-register bij, waar iedereen mijn vertrouwelijk informatie vrij in kan zien. Waarom word ik met naam en toenaam hierin geregistreerd? Komen mijn privacy en veiligheid niet in gevaar? lees hele artikel