160
Een half uurtje per week videobellen met een vluchteling om te helpen met de Nederlandse taal en de integratie te ondersteunen. De sociale onderneming Refugee Team bedacht het project ’Video Vrienden’ toen door de coronacrisis alle andere activiteiten van het bedrijf stilvielen. lees hele artikel