176
De rechtbank vonniste deze week dat Shell zijn CO2-uitstoot in 2030 met 45 procent moet hebben teruggedrongen. Dit werd uiteraard gevierd als een eclatante overwinning door al degenen die het klimaatbeleid een warm hart toedragen. ‘Historisch’ werd het vonnis genoemd, en misschien wel terecht als mocht blijken dat na Shell ook andere grootuitstoters zulke vonnissen gaan horen, en deze standhouden voor de hoogste rechters. lees hele artikel