156
‘Een deel van de tijd wordt ons afgenomen, een deel wordt ontvreemd en een deel stroomt weg’, schreef Seneca. Het meest betreurenswaardig vond de Romeinse wijsgeer de ‘verspilling die haar oorzaak vindt in slordigheid. Als je er eens op gaat letten, zul je zien dat een groot stuk van het leven ons ontglipt terwijl wij het verkeerde doen, het grootste terwijl wij niets doen en het hele leven terwijl wij dingen doen die ons vreemd zijn.’ lees hele artikel