186
Veel zzp’ers wachten nu in spanning af of het kabinet de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemerschap) gaat verlengen naar fase 3. Áls dat gebeurt, dan zou deze coronasteun uitsluitend moeten worden gegeven aan zzp’ers met weinig eigen vermogen. lees hele artikel