156
Slachtoffer of getuige en geen papieren? De politie stimuleert deze kwetsbare groep toch aangifte te doen. Maar te vaak belanden ze alsnog bij de Vreemdelingenpolitie. lees hele artikel