120
AMSTERDAM (AFN) - De al dan niet kwalijke rol van aandeelhouders bij overnames, en dan vooral bij vijandige pogingen, verdient meer aandacht. Dit zou bij een volgende herziening van de gedragscode voor het bedrijfsleven meer moeten worden belicht en ondervangen. Dat schrijft voorzitter Jaap van Manen van de commissie die over de code voor goed bestuur gaat in een rapport. lees hele artikel