132
De marktmacht in de visserij is zo geconcentreerd, dat slechts enkele bedrijven aan de touwtjes trekken met grote nadelige gevolgen voor consumenten en overgebleven vissers. „Overheden zijn nu eigenlijk chantabel en in een compleet afhankelijke positie gemanoeuvreerd. De overgebleven visserij moeten snel beschermd worden en meer concurrentievermogen krijgen.” lees hele artikel