104
We gaan een deel van onze activiteiten afstoten waardoor twaalf personeelsleden overtallig zijn. We kunnen er zeven herplaatsen binnen ons bedrijf. De anderen kunnen we herplaatsen bij een collega. Hebben medewerkers die worden herplaatst recht op een transitievergoeding? lees hele artikel