156
Wil premier Mark Rut­te naar Europa? Afgelopen weekeinde leek het er eerder op dat de oud-personeelsman van Unilever solliciteert naar een functie bij de vakbeweging. Op een VVD-partijbijeenkomst riep de voorman van de liberalen ‘grote ondernemingen’ op lonen steviger te verhogen, en wel ‘omdat het geld daar tegen de plinten klotst’. Blijven loonstijgingen uit, dan moet de aangekondigde verlaging van de vennootschapsbelasting maar achterwege blijven. lees hele artikel