146
DEN HAAG (AFN) - Merel van Vroonhoven is ook de komende vier jaar bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Haar herbenoeming per 1 april gebeurt op voordracht van de raad van commissarissen van de toezichthouder. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft dat laten weten aan de ministerraad. lees hele artikel