193
De kloof tussen de beloning van de bazen van de multinationals, grote Nederlandse bedrijven en de (semi)publieke sector wordt groter. Vooral bij de multinationals neemt de kritiek toe. lees hele artikel