115
Dat geld ongelukkig maakt, wordt betwist. Veel mensen maken melding van afnemend geluk als ze te weinig geld hebben. Ik wil iets anders beweren: dat veel met geld bezig zijn je leven vervelend maakt. Dat hoorde ik in de jaren na 1989 vaak van Oost-Europese vrienden. Die waren soms nostalgisch naar socialistische tijden - niet omdat ze destijds weinig geld hadden, maar omdat ze destijds lekker wein lees hele artikel