109
Passen de principes en instituties uit het verleden nog wel bij de ontwikkelingen van nu en morgen?’ Minister Wouter Koolmees van Werkgelegenheid stelt deze vraag in een analyse van de toestand van de arbeidsmarkt in het FD van deze week. Het antwoord luidt ontkennend. De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo, terwijl die principes en instituties gemaakt zijn voor een andere situatie. ‘We kunnen deze vragen niet langer voor ons uitschuiven’, vindt Koolmees. lees hele artikel