143
Dit jaar én volgend jaar groeit de Nederlandse economie met meer dan 3 procent. De werkgelegenheid stijgt fors, zowel in het aantal mensen met werk als in het aantal in Nederland gewerkte uren. De werkloosheid daalt tot 3,9 procent van de beroepsbevolking. 'Door de aanhoudend hoge groei is volgend jaar sprake van hoogconjunctuur', schreef het Centraal Planbureau (CPB) deze week in zijn 'Decemberra lees hele artikel