180
De nieuwe medische apps voor de smartphone zijn beter dan die van de vorige golf ingesteld op de klant: waar heeft die behoefte aan? De kans op blijvend resultaat is daardoor groter. Wilt u bewust met uw gezondheid omgaan en daar ook graag uw mobiele telefoon bij gebruiken? Beweer dan niet dat er niets te kiezen valt. Onlangs kwam een internationaal onderzoeksrapport uit dat het aantal medische ap lees hele artikel